http://cssdeck.com/labs/animated-dark-css3-progress-bars

http://cssdeck.com/labs/css3-image-slider
Med:
ulike antrekk (post apocalyptiske/dykker/kontor/hippie)
ulike tegnestiler av samme figur
meg ano. 1997 (langt hår) / 2000 (sjegg) / 2004 (dread) 2007
meg – Meg/Randi – Meg/Randi/Gabriel – Meg/Randi/Gabriel/Maren/Kristoffer

http://cssdeck.com/labs/animated-dark-css3-progress-bars

Photoshop:

Illustrator:

Indesign:

Quark:

Freehand:

WordPress (nok til å sette opp denne siden):

http://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_iframe_target