Skisser

Skisser, ofte for videre utvikling i Adobe Illustrator